Praca nad logo była wynikiem pewnych preferencji oraz oczekiwań, otrzymany odręczny rysunek pomógł mi w ich zrozumieniu :). Kilka pomysłów i wersji logo doprowadziło nas do ostatecznej wersji, w tej chwili wykorzystywanego na stronie logo firmy.