Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.isakiewicz.com

1. Administratorem danych jest Jerzy Isakiewicz Fotografia z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej NIP: 9441180651, REGON: 351340528. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego lub handlowego.
6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych.
7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez serwis centrumcoachingu.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.
9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www 10. Więcej informacji o zarządzaniu ustawieniami cookies znajdziesz: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pL
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu,na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.